Danish Crown bruger bøder i kamp mod medicin-misbrug

»Vi reducerer afregningen med 50 øre. Det er den skrappeste, økonomiske sanktion, vi har i vores interne system,« siger Niels Mikkelsen, bestyrelsesformand i Danish Crown.

Danish Crown sætter nu for alvor økonomiske tommelskruer på svineproducenter, der anvender ulovlig medicin.

Svineproducenterne er andelshavere og dermed ejere af slagterikoncernen, men ledelsen i selskabet vælger alligevel at straffe lovbrud med bøder, der i en aktuel sag bliver omkring 150.000 kr...

Læs også