OECD ser på aktieløn

OECD, den internationale organisation for samarbejde og udvikling, har gennem de seneste tre år kigget nærmere på de skatteproblemer, der opstår, når der sker aflønning med aktieoptioner mv. på tværs af landegrænserne.

OECD har bl.a. set nærmere på, hvordan det undgås, at der sker international dobbeltbeskatning (eller slet ingen beskatning) af indkomst i form af aktieoptioner, hvordan optioner skal afregnes mellem flere koncernforbundne selskaber ("transfer pricing"), og hvordan de enkelte lande beskatter aktieoptioner i forhold til anden form for lønindkomst.

Arbejdet er nu udmøntet i to rapporter, hvor OECD bl.a. anbefaler, at lempelse af dobbeltbeskatning altid bør ske i det land, hvor den ansatte har bopæl. Optionens udnyttelsestidspunkt skal være skæringstidspunktet for beskatning som henholdsvis lønindkomst og aktieavance. Når optionen gives som løn udført i flere lande, skal hvert lands ret til beskatning af optionen fastlægges på basis af den ansattes arbejdsdage i hvert land. Almindeligt gældende regler om aktieoptioner også bør gælde bestyrelsesmedlemmers optioner...

BRANCHENYT
Læs også