Rådgivere og mæglere skal kontrolleres

Tillid er godt - kontrol er bedre. Advokater, revisorer og ejendomsmæglere skal underlægges et tilsyn, der skal kontrollere, om de lever op til deres forpligtelser til at indberette mistanker om hvidvaskning af ulovlige penge til Bagmandspolitiet.

Det er ifølge Finanstilsynet en del af udspillet fra det mellemstatslige samarbejdsorgan, FATF (Financial Action Task Force), der har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge og terrorfinansiering, og som Danmark er medlem af.

Danmark har forpligtet sig til at indrette lovgivningen efter FATF's anbefalinger, og Finanstilsynet har derfor sendt organisationens seneste udspil til høring hos en række af de berørte parter herhjemme med henblik på en revision af hvidvaskningsloven...

Læs også