Syn og skøn en fordel for skatteyderne

Med reglerne om en uvildig vurdering, det såkaldte syn og skøn, er skatteyderens retsstilling blevet væsentligt forbedret.

Når der rejses en skattesag, hvor skattemyndighederne har foretaget et skøn, føler skatteyderen sig ofte magtesløs. Det kan være en sag, hvor skattemyndighederne har forhøjet den skattepligtige indkomst efter et skøn over privatforbruget, eller hvor skattemyndighederne skønner, at en ejendom er solgt for billigt eller for dyrt til nærtstående.

I første runde prøver skatteyderen at argumentere for sin sag. Desværre ofte med ringe held, hvis skattemyndighederne har lagt sig fast på en given værdi. Sådan har det været i mange år. Det er skatteyderen, der skal godtgøre, at skattemyndighederne tager fejl. Og dette har i mange år reelt været umuligt. Selv for domstolene gjaldt disse spilleregler, hvilket førte frem til ganske urimelige resultater...

Læs også