Fødevarekrig koster job

Fødevarevirksomheder og landmænd planlægger at flytte til udlandet, fordi erhvervet i Danmark er fanget i en krydsild af politiske signaler. Gang på gang ydmyger alternative flertal regeringen, raser erhvervet.

De stadig voldsommere slagsmål i Folketinget om fødevarepolitikken kommer til at koste danske arbejdspladser. Det politiske klima i Danmark er så usikkert for erhvervet, at landmændene og de store fødevarevirksomheder i stigende grad planlægger at flytte produktion til udlandet.

Topfolk i dansk landbrug og fødevareindustri er forbitrede over, at landbrugs- og fødevareområdet har udviklet sig til en indenrigspolitisk slagmark. Gang på gang danner Dansk Folkeparti og venstrefløjen flertal og ydmyger regeringen på områder som landbrugsstøtte, dyretransporter og génsplejsning...

Læs også