Udskældte retsafgifter står til modernisering

Retsplejerådets fem års kulegravning af de danske retsafgifter forkastes som utilstrækkelig af Advokatrådet. De høje danske retsafgifter bør afløses af faste lave gebyrer i form af en slags billetter til domstolene.

Forslaget kommer fra Advokatrådet, der skarpt kritiserer et udspil fra Retsplejerådets om at lægge låg på afgifterne.

Det er langt fra tilstrækkeligt, mener Advokatrådet, der i et høringsvar til en betænkning fra Retsplejerådet kraftigt opfordrer til en gennemgribende modernisering af de ofte kritiserede afgifter...

Læs også