Flere penge til Live Networks

Kapitalforhøjelse

regnskab Live Networks Holding, der bl.a. distribuerer film via internettet, forannoncerer en mulig kapitalforhøjelse og mulig omstrukturering af selskabet. Det fremgår af koncernens regnskab for de første ni måneder af i år. »For at kunne realisere planer om vækst og adgang til nye markeder venter selskabet, at der vil være behov for at rejse yderligere kapital i størrelsesordenen 100 mio. kr,« fremgår det af regnskabet. Live Networks Holding venter et samlet resultat for koncernen i år på 6,3 mio. kr. RB-Børsen

Læs også