Kort nyt

Havvindmøllepark i udbud ENERGI Energistyrelsen sendte fredag den første af to havvindmølleparker ved Horns Rev i Vesterhavet ved Blåvandshuk i udbud.

Udbuddet gælder både koncessionerne til forundersøgelser og efterfølgende udnyttelse af vindenergien. Vindmølleparkerne er en del af energiaftalen mellem regeringen og Folketingets øvrige partier med undtagelse af Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Der bliver tale om to havvindmølleparker på hver 200 megawatt. Den anden bliver dog først sendt i udbud, når det mere præcist er afklaret, hvor ved Horns Rev den skal placeres. I forvejen er der etableret en havvindmøllepark på 160 megawatt på stedet. Der er deadline for ansøgninger 1. september, hvorefter Energistyrelsen vil udpege de fem bedst kvalificerede ansøgere. /ritzau/

Tvivl om startdato

VEJSKAT Et halvt år før den længe ventede indførelse af en afgift for lastbiler på Tysklands motorveje såede de tyske speditører fredag tvivl om vejskattens startdato 1. januar. På grund af omfattende tekniske problemer med det satellitbaserede opkrævningssystem er vejskatten på 12,4 cent (92 øre) pr. kørt kilometer allerede to gange blevet udskudt, og de tyske speditørers brancheorganisation BGL tror heller ikke, at den skrabede udgave af systemet, som skal i luften om et halvt år, når at blive klar til tiden. Vejskatten er en af den rød-grønne forbundsregerings helt store prestigeprojekter og skulle oprindelig have været indført 31. august i fjor. Regeringen regnede det første halve år med at tjene 156 millioner euro (1,16 mia. kr.) og fra årsskiftet 1,34 mia. kr. om måneden på vejskatten. Pengene skulle være gået til at udbygge det tyske vej- og skinnenet samt til andre infrastrukturprojekter, som nu til dels ligger brak. Senest 15. december skal de tyske trafikmyndigheder give grønt lys for indførelsen af vejskatten ved årsskiftet. /ritzau/

Busstrejke slut i dag

STREJKE Chaufførerne på 30 buslinjer i Storkøbenhavn genoptager lørdag morgen kørslen fra driftsdøgnets begyndelse, oplyser fællestillidsmand i busselskabet Connex i København, Arne Gram. Fredag fra morgenstunden måtte mange københavnere spejde forgæves efter bussen. Arbejdsnedlæggelsen omfattede ca. 850 chauffører, og årsagen til strejken var ifølge fællestillidsmanden, at ledelsen i Connex har opsagt en lokalaftale, der har været gældende i omkring 10 år. /ritzau/

Urimelige straffe

ARBEJDSMILJø Arbejdsgiverne i byggeriet er godt trætte af at blive straffet, fordi deres ansatte bryder arbejdsmiljøreglerne. Dansk Byggeri opfordrer regeringen til at afskaffe det objektive ansvar og selskabsansvaret i arbejdsmiljøsager. Det objektive ansvar betyder, at virksomheden kan idømmes bødestraf, hvis en medarbejder - forsætligt eller uagtsomt - overtræder virksomhedens instrukser og arbejdsmiljøloven. Kun i sjældne tilfælde gives bøden til den ansatte selv. For eksempel risikerer virksomhederne en bøde på 25.000 kr., hvis en ansat undlader at bruge sikkerhedshjelm, selv om vedkommende har fået hjelmen udleveret af arbejdsgiveren og er instrueret om at bruge den. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også