Flere kan trække advokat og revisorudgifter fra

Ny dom åbner mulighed for ekstra fradrag for holdingselskaber

Højesteret har i sidste måned truffet en principiel afgørelse om fradrag for udgifter til advokat og revisor ved stiftelse af holdingselskaber. Dommen åbner mulighed for genoptagelse af et meget stort antal tilsvarende sager, hvor skattemyndighederne tidligere har afvist fradrag. Fradrag vil kunne opnås for udgifter afholdt helt tilbage i indkomståret 1997.

Som følge af nogle gunstige skatteregler er der i de senere år stiftet et stort antal holdingselskaber. Der kan være flere årsager til etablering af et holdingselskab. Bl.a. åbnes mulighed for at sælge et datterselskab - driftsselskabet - efter en kortere årrække med en meget fordelagtig beskatning, hvorfor generationsskifte kan være et motiv. Også ansvarsbegrænsning, samt en lang række andre forhold, kan gøre holdingmodellen attraktiv...

BRANCHENYT
Læs også