Koncentration på fire lande

JYSKE INVESTS afdeling, der er fokuseret på investering i østeuropæiske aktier, anvender MSCI Eastern Europe 10/40 som benchmark, hvilket indebærer en stor koncentration af porteføljen på aktier i Rusland, Tjekkiet, Polen og Ungarn. I Rusland, hvor over halvdelen af afdelingens investeringer er placeret, har udviklingen været meget positiv, hvilket har medvirket til afdelingens afkast på 10,2 pct. i marts.


Porteføljemanager Anders Rønnebæk forklarer, at det overbevisende genvalg af præsident Putin, en vis opblødning i sagen om olieselskabet Yukos' fængslede hovedaktionær Khodorkovsky samt den fortsat høje oliepris er årsagen til den positive udvikling.

I de tre øvrige lande har aktiemarkedet også udviklet sig positivt den seneste måned...

Læs også