Smallcap trumfer over

Godt regnskab

invest SmallCap Danmark fik i 2005 det største overskud i selskabets historie, og det er gået langt bedre, end ledelsen forudsagde i oktober, viser foreløbige regnskabstal. Selskabet fik et overskud før skat på 168 mio. kr. i 2005, hvilket er 68 mio. kr. større end i 2004 og betydeligt større end det ventede overskud på 105-125 mio. kr., som ledelsen opjusterede til i forbindelse med ni-månedersregnskabet i oktober. Bestyrelsen foreslår, at udbyttet hæves med 50 øre til 3 kr. pr aktie.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også