Trelleborg-advokat: 12.000 aktionærer kan nu få erstatning

Advokaten for de tre aktionærer i BankTrelleborg, der nu har fået tilkendt erstatning, satser nu på et stort gruppesøgsmål mod Sydbank. Han regner med, at alle 12.000 garanter kan få erstatning.

Foto: Finn Frandsen

Advokaten for BankTrelleborg-aktinærerne, der i dag fik højesterets ord for, at Sydbank skal erstatte deres tab, satser nu på at hive en tilsvarende erstatning hjem til alle de 12.000 garanter, der i forbindelse med børsnoteringen vekslede deres garantbeviser til aktier.

"Dommen i dag betyder, at tre af aktionærerne får deres penge inden 14 dage, og det giver et meget stærkt grundlag for at få erstatning til andre garanter, og det er 80 pct. af aktionærerne. Og jeg tror også, at dem der har købt aktier over børsen, har en god chance for at opnå erstatning," siger advokaten Eigil Lego Andersen til FinansWatch.

Trelleborg-dom omstødt: Erstatning på vej til investorer 

Så sikkert som noget

Advokaten har søgt om tilladelse til at føre to gruppesøgsmål mod Sydbank. Et på vegne af de tidligere garanter, og et på vegne af aktionærerne, der ikke tidligere var garanter. Begge ansøgninger er dog blevet krævet for højesteret af Sydbank, som af naturlige årsager ikke ønsker at være den anklagede part i et massivt gruppesøgsmål.

"Højesteret skal afgøre, om vi skal have en godkendelse til at føre gruppesøgsmålet. Hvis vi ikke får den, må vi føre sagerne enkeltvis, men det giver ikke nogen mening. Jeg mener, at det er så sikkert som noget, at garanternes gruppesøgsmål bliver godkendt, og jeg tror også, at det andet gruppesøgsmål bliver godkendt," siger Eigil Lego Andersen.

Sydbank: Trelleborg-regning kan ende hos forsikringsselskab

Lurepassere skal betale

Sagen er endnu ikke berammet i højesteret, så det er uvist, hvornår det bliver afgjort, om sagerne kan føres samlet.

Oprindeligt var tanken, at det kun var de tidligere garanter og aktionærer, der har været med i aktionærforeningen gennem hele forløbet, og som har været med til at skyde penge i sagen, der måtte være med i det videre forløb. Men den beslutning skal nu revurderes, fortæller advokaten.

"Det varm fordi vi skulle have penge i kassen til at føre sagen for. Vi har jo ikke bare en million på kontoen, så de må bidrage. Derfor hvis alle skal være med, så de, der har lurepasset, de må være med til at betale på den ene eller den anden måde," siger Eigil Lego Andersen.

BRANCHENYT
Læs også