Evolution

Fremtidens arkitekter skal udfylde nye roller og medvirke til udviklingen af ny industriel arkitektur i byggeriet. Det er formålet med det nye projekt Evolution - ny industriel arkitektur, som blev søsat i begyndelsen af oktober i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk Arkitektur Center (DAC).

Projektet er et erhvervsrettet studieforløb målretet bachelorstuderende
på Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole.

Læs også