Et selskab må ikke finansieres med egne midler

Man ikke kan købe et selskab for dets egne midler. Sælgeren kan komme til at hæfte for tilbagebetalingen af midler, som er stillet til rådighed af selskabet i strid med det såkaldte selvfinansieringsforbud - uanset at sælger var "i god tro".

Der er god grund til at tænke sig om - både som køber og sælger af aktier i et selskab - når købet af et selskab skal finansieres. Aktieselskabsloven indeholder et forbud mod selvfinansiering, som kort fortalt indebærer, at man ikke kan købe et selskab for dets egne midler. Sælger kan komme til at hæfte for tilbagebetalingen af midler, som er stillet til rådighed af selskabet i strid med selvfinansieringsforbuddet, uanset at sælger var "i god tro".

Det forekommer hyppigt, at en køber af et selskab står med et finansieringsproblem. Derfor fristes nogle købere til at lade selskabet deltage i finansieringen, således at selskabet i realiteten købes helt eller delvist for egne midler. Dette kan ske via lån fra selskabet, eller ved at selskabet selv betaler en del af købesummen. Det kan også ske indirekte ved, at selskabets aktiver stilles som sikkerhed for lån, som køber optager hos for eksempel en bank til betaling af købesummen. Kreativiteten blandt såvel købere som sælgere er stor, hvilket en omfattende retspraksis illustrerer...

Læs også