Købmænd til angreb

De Samvirkende Købmænd klagede torsdag til statsamtmanden i Århus over, at Horsens Kommune lader det ulovligt opførte Bilka holde åbent, mens kommunen forsøger at finde en måde at lovliggøre det på. Statsamtmanden har det kommunale tilsyn med Horsens Kommune.


DSK vandt en principiel sejr, da Højesteret for 14 dage siden fastslog, at lavprisvarehuset i hjertet af Horsens er opført ulovligt, og nu er købmandsorganisationen skuffet over, at Horsens Kommune ikke straks har lukket Bilka.

Samtidig forsøger DSK at forpurre Horsens Kommunes planer om at blot at lovliggøre varehuset med et regionplantillæg. Politikere og embedsmænd fra Horsens Kommune mødtes torsdag med embedsmænd fra Vejle Amt for at diskutere mulighederne for et regionplantillæg. Men DSK's advokat Poul Hvilsted advarede i går Vejle Amt mod at forsøge en såkaldt retlig lovliggørelse af byggeriet, med henvisning til, at planloven ikke giver mulighed for en sådan løsning...

Læs også