Udpræget stock-pick

BANKINVEST Japanske Aktier er en udpræget stock-pick afdeling, som gennem selektiv udvælgelse af aktier søger at generere et merafkast i forhold til det anvendte benchmark MSCI Japan.

Chefporteføljemanager Thue U. Isen forklarer, at afdelingens nuværende portefølje afspejler en positiv holdning til de større japanske selskaber. Herunder fremhæver han tre forskellige forhold som motivation for aktievalget, der forventes at skabe pæn positiv afkast.

Visse selskaber har en gunstig markedsposition, som ikke er afspejlet i aktiekursen, hvilket bl.a. er tilfældet for Honda Motor Corp., vurderer Thue U. Isen. Restrukturering har længe været fremme som en nødvendighed for fremgang i Japan. Sony og Kyocera er porteføljeselskaber udvalgt på baggrund af forventning om, at den nuværende restrukturering af selskaberne vil skabe værdi i fremtiden...

Læs også