Kort nyt fra EU

Kommissionen godkender Porsches nye distributionssystem Kommissionen godkendte den 3. maj 2004 Porsches selektive distributionssystem og Porsches vilkår for eftersalgsservice og reparation.

Kommissionen fandt ikke, at Porsches distributionssystem var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i EF-traktatens artikel 81 efter, at Porsche bl.a. havde tilpasset vilkårene for eftersalgsservice til reglerne for selektive distributionssystemer.

Kommissionen godkender fusionen mellem J.P. Morgan og Bank One

Kommissionen godkendte den 11. maj 2004 fusionen mellem J.P Morgan og Bank One uden betingelser. Kommissionen fandt, at fusionen kun gav anledning til begrænsede overlap mellem parternes aktiviteter i Europa og på områder, hvor der var overlap, havde parterne kun mindre markedsandele.

EU-Domstolen stadfæster bøden til British Sugar

Ved dom af 29. april 2004 stadfæstede EU-Domstolen rettens afgørelse i sagen mod British Sugar.

..

Læs også