Industrination i verdenseliten

Stigende privatforbrug giver gode muligheder for danske eksportører.

Markedet: Det går rigtig godt for den svenske økonomi. I de seneste år har den samlede økonomiske vækst i Sverige været højere end væksten i euroområdet. Vækstforudsætningerne er forsat gode med høj global vækst og god svensk konkurrenceevne. Det private forbrug forventes at stige med 3,3 pct. i 2006 mod en vækst på 2,6 pct. sidste år. Det er bl.a. den positive udvikling på arbejdsmarkedet og skattelettelser, som ligger bag denne tendens.

Som følge af den høje svenske eksporttilvækst og stigningen i privatforbruget, ventes importen fortsat at stige. Dette betyder gode udsigter for danske underleverandører til den svenske industrisektor. Danmark har haft overskud i samhandlen med Sverige siden 1997. I 2005 beløb handelsoverskuddet sig til 5 mia. kr. Dollarfald og stigende olie- og stålpriser kan dog på sigt få indflydelse på svensk eksport til USA og dermed indirekte på dansk eksport til Sverige...

BRANCHENYT
Læs også