Nye regler om kapitalpension

? Jeg læste med interesse en artikel i JP den 7. februar i år om udsigten til, at det skulle blive lettere at hæve kapitalpensioner ved bl. a. at fjerne reglen om, at alle ens kapitalpensioner skal hæves inden for samme kalenderår, hvis man vil bevare retten til at kunne hæve med 40 pct. afgift til staten.

Selv har jeg to ordninger, hvoraf den en skal hæves den 1. maj 2004. For den anden ordning vil jeg gerne udskyde betalingen et par år.

Jeg har spurgt i begge selskaber, Nordea og Codan, men her henviser man kun til den nugældende lov, hvorefter pensionerne skal hæves inden for samme kalenderår...

Læs også