Reform af EU's landbrugsstøtte rammer Arla

EU-Kommissionen er begyndt at klemme rigtig hårdt omkring den snabel, som Arla Foods og andre store mejerikoncerner i årevis har haft nede i unionens kasser.

For et år siden vedtog EU's landbrugsministre en reform, der omlægger store dele af landbrugsstøtten. Effekten af reformen slår allerede nu igennem og trækker dybe spor gennem det halvårsregnskab, som Arla offentliggjorde onsdag.

Trods faldende mælkeafregning til landmændene er mejeriets bundlinje for halvåret blot 290 mio. kr. mod 429 mio. kr. året forinden. Mejeriet offentliggør ikke omsætningstal, men renset for fusionen med Express Dairies er omsætningen formentlig også faldet som følge af reduceret EU-støtte og øget konkurrence på hjemmemarkederne i Danmark og Sverige. Dertil kommer betydelige tab som følge af den lave dollarkurs...

Læs også