Når flere stifter virksomhed sammen

I forbindelse med etablering af fælles ejerskab til virksomheder skal parterne aftale klare spilleregler.

! Når et fælles ejerskab til en virksomhed etableres, er det vigtigt, at parterne fra starten aftaler klare indbyrdes spilleregler. Dette gælder, uanset om der er tale om en nystartet virksomhed, en sammenlægning eller et opkøb af virksomheder.

Tiden er ofte en knap faktor ved opstart af virksomhed. Der er mange forberedelser, der skal gøres, og særligt i den første tid skal der etableres rutiner og forretningsgange, ligesom der skal tages stilling til en lang række spørgsmål af vidt forskellig karakter...

BRANCHENYT
Læs også