Hovedbanegården renoveres

For knap en halv milliard bliver Københavns hovedbanegård renoveret og udbygget. Carl Bro Gruppen får ansvaret for arbejdet efter en EU-licitation.

Københavns hovedbanegård skal gennemgående renoveres og udbygges for hen ved 400 mio. kroner i løbet af tre - fire år. Dels skal nogle af perronerne forlænges og sænkes, så de passer til DSB's nye IC 4 tog, og dels skal det gamle betondæk under selve banegårdshallen og forpladsbroen renoveres og forstærkes.

Det er ingeniørvirksomheden Carl Bro Gruppen, der har fået opgaven med at projektere og følge op på projektet. Firmaet har også fået option på byggeledelsen og på at føre fagtilsyn i udførelsesfasen. Det er en rådgivnings- og projekteringsopgave til ca. 20 mio. kr., som Carl Bro Gruppen har vundet i EU-licitation i konkurrence med flere andre store danske ingeniørvirksomheder...

Læs også