Samarbejde med de nye

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at vi også her i Danmark kommer til at opleve en mærkbar forskel i erhvervslivet efter en række øst- og centraleuropæiske lande bliver medlemmer af EU fra 1. maj 2004.

Der vil givetvis blive tale om, at der kommer flere hertil for at arbejde som lønmodtagere. Men der er også grund til at mene, at flere virksomheder hjemmehørende i de baltiske lande og de øvrige nye medlemslande vil søge at etablere sig her i landet. Det kan være som håndværksvirksomheder eller andre typer af virksomheder inden for industri, handel og service.

Fra danske virksomheders side kan der være anledning til at overveje, om de er godt nok rustede til at tage konkurrencen op, men der kan også være grund til at overveje, om det skulle være en god idé at søge at indgå et samarbejde med virksomheder fra de nye EU-lande...

Læs også