Elever mener uddannelsessystemet forfalder

Det danske uddannelsessystem er i forfald. Fremtidsudsigterne for danske studerende er sorte, når man ser på boligmangel, øget brugerbetaling og afdemokratisering af uddannelsessystemet - specielt regeringens planer om ændringer for optagelse i kvote 2.

Det mener landets elever på gymnasier, erhvervsskoler samt lærer- og pædagogseminarier.

Ændringen af kvote 2 betyder en afskaffelse af pointsystemet, og det mener de studerende sætter endnu større fokus på at få en god karakter. Thor Møger Pedersen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, mener, at karakterer i høj grad afhængig af elevens sociale forhold:..

BRANCHENYT
Læs også