Bopælspligt på slægtsgårde bliver lempet

Fremover bliver det nemmere at bevare de danske slægtsgårde. Reglerne for bopælspligt bliver lempet, så arvinger af slægtsgårde kan bevare ejendommene i familiens eje.

Der er gode nyheder på vej til de mange danskere, som er arvinger til slægtsgårde. Landbrugslovens regler om bopælspligt bliver nu lempet, så familier med mange års bånd til slægtsgården får bedre muligheder for at beholde gården.

Hidtil er reglerne om bopælspligt blevet håndhævet meget restriktivt, hvilket har tvunget mange arvinger til at sælge slægtsgården og skære forbindelsen til rødderne over. Hovedreglen har været, at alle, der overtager en landbrugsejendom, skal bosætte sig på gården i mindst otte år inden for en vis tidsfrist. Arvinger af slægtsgårde har dog haft visse muligheder for at få forlænget fristen...

BRANCHENYT
Læs også