Risikoen er spredt ud

BANKINVEST Europæiske Aktier er en bred afdeling med en stock-pick-investeringsstrategi lagt an på at holde risikoen relativt lav.

Porteføljen er sammensat af 50-70 positioner med stor spredning, idet den største position, som er Vodafone, kun vægter med små 4 pct. Vægten i Vodafone er først på det seneste blevet øget, for investeringschef Daniel Broby har bl.a. for at reducere valutarisikoen udelukkende satset på indenlandsk telekommunikation, hvilket afspejler sig i forholdsvis store vægte i Telekom Austria, Telefonica og Telenor. Selv om afdelingen typisk er undervægtet i de mest risikobetonede aktier, som i 2003 oplevede store kursstigninger, ligger det opnåede afkast for de seneste 12 måneder omkring markedsniveau. Daniel Broby forklarer, at afkastet blev positivt påvirket af, at afdelingens store undervægt i Tyskland blev neutraliseret, fordi man vurderede, at den generelle skepsis over for tyske aktier ikke længere var berettiget. I denne forbindelse købtes bankaktierne IKB og Commerzbank, men finans er samlet set undervægtet i afdelingen. Dette skyldes ifølge Daniel Broby, at man har en negativ holdning til de engelske bankaktier ligesom Investment Banking vurderes højt prissat, hvilket er årsag til undervægt i Schweiz. Ved den nuværende prisfastsættelse er Daniel Broby fortsat forsigtig optimist med hensyn til den fremtidige kursudvikling i Europa.

Læs også