Næsten uændret

Den amerikanske dollar lå næsten uændret under mandagens handel, idet en voksende usikkerhed omkring timingen af den ventede renteforhøjelse i USA var med til at lægge låg på forskydningerne blandt de toneangivende valutaer.

Ved 16-tiden blev dollaren derfor handlet i kurs 618,42 kr. - en lille smule lavere end kurs 619,00 kr. fredag aften kl 19.

Et uventet fald i industriproduktionen i USA samt et fald i forbrugertilliden fra University of Michigan resulterede under fredagens handel i, at flere markedsdeltagere tog deres forventninger til rentepolitikken i USA op til revision. Selv om troen på det økonomiske opsving ikke blev svækket af fredagens tal, satte det dog spørgsmålstegn ved, hvor lang tid der vil gå, inden Federal Reserve sætter renten op...

Læs også