Vægt på de store

MED EN formue på godt 3,7 mia. kr. er Danske Invest Danmark landets største investeringsafdeling. Det er også den ældste med aner tilbage til 1928.

Porteføljen består af 30-35 selskaber og tilstræbes at udvikle sig meget tæt op ad KAX-indekset. Alligevel er den aktivt forvaltet og har aktuelt sine største overvægte i A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk H+H, SAS, Topdanmark og Jyske Bank. »A.P. Møller-aktiens fald har selvfølgelig ikke begunstiget vores performance i april, og det samme gælder vore undervægte i Lundbeck og Carlsberg,« forklarer chief portfolio manager Hans Kjær, Danske Capital, som er rådgiver for afdelingen, men det får ham ikke til at ændre sin grundlæggende holdning til selskaberne. »Selskaberne er generelt kommet med pæne kvartalsmeldinger, og det danske aktiemarked har grundlæggende positive udsigter,« vurderer Hans Kjær, som bl.a. fremhæver Novo Nordisks stabiliserende effekt på markedet, mens A.P. Møller-Mærsk på det seneste har tabt terræn i kursmæssig henseende. Blandt de mellemstore selskaber fremhæver han William Demant, Coloplast og Novozymes.

Læs også