Salær afhænger af mange ting

? Mit spørgsmål drejer sig om advokatsalærer, efter at jeg har arvet min mor, som dels ejede fast ejendom, dels aktier, obligationer og bankkonti.

Da jeg bor i Frankrig, anbefalede skifteretten, at der blev indsat en advokat som bobestyrer.

Jeg gik ud fra, at advokater har ret til fast tarif for deres honorarer, men mere konkret går mit spørgsmål på, om et salær på 75.000 kr. plus moms er rimeligt for et bo på 3 mio. kr.?..

BRANCHENYT
Læs også