Humor kan let misforståes

Henrik Hassenkam, konstitueret direktør i Banedanmark siden 2005.

Hvordan bruger du dit faglige netværk i hverdagen?

»Der er visse konkrete spørgsmål, hvor jeg ringer og snakker med nogen, som jeg har tillid til. For at bruge det faglige netværk, er det meget vigtigt, at man har tillid til den pågældendes dømmekraft, for det er jo tit mere komplekse problemstillinger, man bruger til at søge råd i. Det kan være i håndtering af økonomiske spørgsmål eller personalespørgsmål.«..

BRANCHENYT
Læs også