Krav om åbenhed for topchefer

Offentlige topchefer, som deltager i lukkede netværksgrupper, kan skade retsbevidstheden, mener eksperter og politikere, som er skeptiske over for f.eks. departementschefers deltagelse i VL-grupper. Det kan skabe tvivl om habiliteten, mener de.

»Masser af offentlige chefer kan blive udsat for at skulle træffe afgørelser eller påvirke beslutninger, som kan være bebyrdende eller begunstigende for mennesker, som de sidder i VL-gruppe med. Det er dybt menneskeligt: Man opfører sig anderledes over for venner og bekendte end over for ukendte personer. Man kan let forfalde til usaglige beslutninger,« siger Asbjørn Nørgaard, lektor i dansk politik ved Aarhus Universitet.

Også Peter Munk Christiansen, professor i offentlig politik og forvaltning ved Syddansk Universitet, kritiserer de offentlige chefers netværkspleje...

Læs også