Elsam køber ekstra tid

Vestdanmarks største kraftværksselskab, Elsam, køber sig ekstra tid til at forhandle en aftale på plads med konkurrencemyndighederne om betingelserne for overtagelsen af den bestemmende aktiepost i Danmarks største elselskab, NESA.

Baggrunden er uenighed mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen om, hvor langt Elsam skal strække sig for at få lov til at overtage NESA's aktiepost på 36 pct. i Østdanmarks altdominerende kraftværksselskab, Energi E2. Netop et ønske om fuld kontrol og efterfølgende fusion med Energi E2 er årsagen til Elsams bud på NESA.

Gentofte Kommune og Københavns Amtskommune har som hovedaktionærer sagt ja til at udskyde købsfristen fra den 27. februar til den 1. april. Til gengæld skal Elsam betale en rentekompensation på 30 mio. kr. til de to hovedaktionærer, uanset om det ender med en realisering af tilbuddet om at købe NESA for 10,5 mia. kr. eller ej...

Læs også