Kort nyt

Direkte salg populært HOMEPARTY Danskerne køber i stigende grad varer gennem direkte salg. Virksomheder, der afsætter sine varer direkte til kunderne uden et fordyrende detail-led, havde sidste år en vækst på knap 30 pct. i Danmark.

Stigningen betød en samlet omsætning på cirka 800 mio. kr. herhjemme. Det oplyser brancheforeningen Direkte Salgs Forening. Direkte salg dækker for eksempel over hjemmedemonstrationer, hvor en privat person inviterer familie og venner til et "homeparty" med henblik på at sælge en vare - typisk kosttilskud, kropspleje eller husholdningsprodukter. /ritzau/

400 mister jobbet hos AL-KE

BETALINGSSTANDSNING Det kommer til at koste 400 job i Horsens og Lemvig, når møbelproducenten AL-KE, der er ramt af betalingsstandsning, lukker produktionen til sommer. I alt 400 medarbejdere mister jobbet, når møbelproducenten AL-KE til sommer giver op og lukker helt ned for produktionen. 130 af omkring 200 ansatte på fabrikken i Horsens fik allerede deres fyreseddel tirsdag, og onsdag kommer turen til lige så mange ansatte i Lemvig, oplyser direktør Kent Sand ifølge Radio Horsens. Virksomheden har været i betalingsstandsning de seneste 14 dage. /ritzau/

Kemira fyrer 300

ARBEJDSMARKEDET Den skandinaviske kemikoncern Kemira nedlægger sin produktion af gødning i Fredericia i løbet af sommeren. Den endelige beslutning om lukningen, der vil koste 300 arbejdspladser, lå fast, efter at forhandlingerne med det lokale samarbejdsudvalg blev afsluttet i tirsdag. Med sin centrale placering er Kemira i dag en af Fredericias mest betydningsfulde virsomheder, men samtidig også en af de mest udskældte, blandt andet på grund af gentagne gasudslip fra fabrikken.Kemira GrowHow vil stoppe al kemisk produktion i Fredericia, som i dag omfatter produktion af salpetersyre, kaliumnitrat, dicalciumphosphat og omkring 700.000 ton gødning årligt. Fabrikken i Fredericia skal nu føres videre som lager og distributionscenter for selskabets kunder i Danmark. /ritzau/

Arbejdsmiljøtilsynet på visit

ARBEJDSMILJø I løbet af en syvårig periode får alle danske virksomheder besøg af arbejdstilsynet. Det sikrer en lov, som regeringen tirsdag vedtog sammen med DF. Det er en manøvre, der ifølge beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) ville tage mindst 20 år med de nuværende regler. Efter de syv år skal virksomhederne have besøg af Arbejdstilsynet hver tredje år, og derfor mener regeringen ikke, at der er brug for en BST-pligt. En ordning, som er blevet beskyldt for at "skyde med spredehagl". Desuden vil der blive indført en såkaldt smiley-ordning, så man via internettet kan se, om en virksomhed har et ordentligt arbejdsmiljø. Der vil blive udvidet adgang til rådgivning - en funktion, som BST stadig vil kunne tage sig af. /ritzau/

Flere bestiller rejser online

ERHVERVSREJSER Antallet af virksomheder, der bestiller deres erhvervsrejser online, er stærkt stigende. Fra første til andet halvår i 2003 blev antallet af online-reservationer i det internationale bookingsystem Amadeus fordoblet. American Express Corporate Travel står for den største stigning i Amadeus' reservationssystem med 900 pct. vækst det seneste år i rejser, som er bestilt online. Danske virksomheder bliver stadig mere omkostningsbevidste - også når det handler om budgettet til erhvervsrejser. /ritzau/

EU-reform kan give ny energi

LANDBRUG EU's nye landbrugsreform kan gøre økologisk jordbrug selvforsynende med energi. Det skyldes, at der fra 2005 indføres lige så høj støtte til kløvergræs som til korn. Dermed bliver det rentabelt at dyrke kløvergræs, som både forsyner jorden med næringsstoffer og giver mulighed for at producere vedvarende energi i biogasanlæg. I forvejen kan gylle og dybstrøelse udnyttes i biogasanlæg, og hvis der suppleres med græs fra kløvergræsmarker, kan energiudbyttet mere end fordobles. /ritzau/

Bred anbefaling af ja

OVERENSKOMST Efter 22 timers forhandlinger indgik Dansk Journalistforbund (DJ) og Danmarks Radio (DR) tirsdag en aftale om overenskomster for de næste to år. Det lykkedes bl.a. parterne at blive enige om, at freelancernes minimumslønstigning skal være større end de fastansattes. Ellers vil det blive alt for attraktivt for DR at undergrave overenskomsten ved hjælp af freelancere, siger DJ's forhandlingschef, Henrik Bruun. For de fastlønnede enedes parterne om en samlet ramme på 3 pct. fordelt med 1,55 pct. i første år og 1,45 pct. i andet år. Freelancernes timeløn hæves derimod med 1,8 pct. om året de to år. Praktikanterne får en lønstigning på 475 kr. /ritzau/

DI foreslår tænketank

IT Danske elever skal arbejde mere med it i folkeskolen, mener Dansk Industri. Nu foreslår man, at en tænketank skal være med til at fremme udviklingen. Selv om Danmark på europæisk niveau klarer sig godt, når det f.eks. gælder antallet af elever pr. pc i folkeskolen og antallet af hurtige internet-forbindelser, så smitter de gode resultater ikke tilstrækkeligt af på undervisningen i folkeskolen, mener organisationen Dansk Industri (DI), der opfordrer til, at it kommer mere med ind i skolens fag. En tænketank kan hjælpe udviklingen på vej, foreslår DI. /ritzau/

Pauselån i Sydfrankrig

BOLIG Danskere med bolig i Sydfrankrig kan få afdragsfrie lån fra Nykredit. Nykredits produkt, Pauselån, skal især komme de danskere til gode, som ikke længere har brug for at spare op. Nykredit vil fremover belåne ejendomme mellem Menton i øst over Nice, Cannes, St. Tropez og Bardol, samt 40 kilometer ind i landet. Der bor ifølge Nykredit ca. 2.000 danskere fast i Sydfrankrig. Nykedit åbnede ved årsskiftet et repræsentationskontor i Cannes. maria

Ny bog-salg på nettet

IT Boghandlerkæden Bøger og papir vil sælge bøger på nettet. Kæden, der har 65 butikker, har etableret et samarbejde med e-boghandel.dk. e-boghandel.dk skal drive indhold, kunde-service og logistik for net-butikken i boghandlerkæden Bøger og papir. e-boghandel.dk drives af Olesen Bøger og papir Aps, som selv er en af butikkerne i kædesamarbejdet. Netop derfor finder Lars Østergård, kædechef i Bøger og papir Aps, det oplagt at samarbejde. Bøger og papir Aps står alene for markedsføringen, mens e-boghandel.dk står for udvikling, vedligeholdelse og drift. Begge virksomheder forventer, at samarbejdet vil udløse stordriftsfordele, som kommer begge parter til gode. Parterne vurderer, at Bøger og papirs net-shop, som årligt markedsføres i 5. mio. husstandsomdelte kataloger, inden for et par år vil generere en million-omsætning. maria

Dårligt klima for investering

ANALYSE I EU er Danmark på en næstsidste plads, når det gælder om at tiltrække investeringer til f.eks. iværksættere og generationsskifter. Danmark et af Europas absolut mindst attraktive lande at investere i unoterede aktier i, herunder iværksættere og generationsskifter, konstaterer en analyse foretaget af sammenslutningen af europæiske ventureselskaber (EVCA). Den høje skat på både privat indkomst og selskabers indtjening kombineret med en række administrative barrierer rettet mod investorer og små og mellemstore virksomheder, skræmmer potentielle investorer væk, skriver Erhvervsbladet.

..

Læs også