Kort nyt

Hemmelig ordre til Vestas energi Vindmøllekoncernen Vestas har modtaget en hemmelig ordre på 63 store vindmøller til det canadiske marked. Ifølge en fondsbørsmeddelelse fra Vestas sent tirsdag aften må selskabet hverken oplyse ordrens værdi eller kundens navn.

Kontrakten påvirker imidlertid ikke selskabets forventninger til resultatet i 2004. Ordren er delt i to portioner, hvor Vestas først skal levere 12 vindmøller med den tekniske betegnelse V82-1,65 MW. Er kvaliteten af den leverance tilfredsstillende, skal canadierne umiddelbart efter have yderligere 51 vindmøller af samme type, som ifølge Vestas' hjemmeside kan udnytte lav vind maksimalt. »V82 gør vindkraft rentabel i områder, hvor det normalt ikke ville være økonomisk forsvarligt at opstille vindmøller. Denne model adskiller sig fra mængden gennem god netkompatibilitet og et lavt lydniveau,« står der blandt andet. Det canadiske vindkraftanlæg vil blive installeret og gjort klar til drift inden udgangen af 2005. tgs

Ny direktør i Merlin

detailhandel Radio/TV-kæden Merlin henter sin nye direktør hos Bauhaus, når Jens Sørensen skifter det ene job som administrerende direktør ud med det andet. Jens Sørensen har i to år siddet i bestyrelsen i det FDB-ejede Merlin A/S, hvor bestyrelsesformand Ebbe Lundgaard hæfter sig ved, at hans nye leder har været i stand til at opnå resultater i detailhandlen, fremgår det af en pressemeddelelse. Jens Sørensen har handlet med trævarer og gør-det-selv i Bauhaus i 13 år og får udover de 49 Merlin-butikker ansvaret for fem Electronic World-butikkerne og en omsætning, der i 2003 var på 1,3 mia. kroner.

Maconomy vinder første runde

retssag Maconomy har vundet første runde af en retssag mod den hollandske del af rådgivnings- og revisionsvirksomheden KPMG, Meijburg, idet Amsterdams distriktsdomstol har afsagt dom til fordel for Maconomy i første del af retssagen. Således har domstolen for det første pålagt KPMG Meijburg straks at udlevere al privat e-mail korrespondance til Maconomy, som Meijburg uretmæssigt har skaffet sig adgang til. Meijburg er ligeledes blevet pålagt ikke at beholde nogen form for kopi af korrespondancen. Hvis Meijburg ikke efterlever pålægget, vil der blive opkrævet dagbøder, som maksimalt kan udgøre 0,5 mio. euro (knap 4 mio. kr.). For det andet har domstolen foreløbig reduceret Meijburgs opgørelse af erstatningskrav på 6 mio. euro (45 mio. kr.) imod Maconomy til 50 pct. heraf og fastslået, at alle krav over 3 mio. euro sandsynligvis vil være uberettigede. RB-Børsen

Danware fik fremgang

regnskab Softwareselskabet Danware øgede sin indtjening i de første ni måneder af 2004, men det skyldes især fraværet af omkostninger til lancering af nye produkter. Ni-månedersregnskabet viser et driftsoverskud på 26 mio. kr., hvilket er små 6 mio. kr. mere end i samme periode året før. Omsætningen er samtidig steget med 4 mio. kr. til 72 mio. kr. For 2004 præciserer ledelsen forventningerne til et driftsoverskud på 30 mio. kr. og en omsætning på 95 mio. kr. Der var tidligere ventet et overskud på mindst 25 mio. kr. og en omsætning på 95-105 mio. kr. RB-Børsen

Usikkerhed om Bioscans resultat

regnskab Efter de første ni måneder af regnskabsåret konstaterer ledelsen af Bioscan, at det er usikkert, om selskabet kan nå det overskud på 10 mio. kr. i 2004, som den har stillet aktionærerne i udsigt. Flere projekter er blevet forsinket, men ledelsen anfører, at den venter at færdigforhandle nye kontrakter i årets sidste måneder. Det er desuden fortsat planen at afslutte en emission på 1,35 mio. styk aktier inden nytår. I årets første ni måneder fik Bioscan et nettooverskud på 1,8 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 3,1 mio. kr. i samme periode året før. Omsætningen er samtidig steget til 21 mio. kr. fra 12 mio. kr. RB-Børsen

Satair fastholder forventninger

regnskab Der er i første kvartal af regnskabsåret 2004/05 sket en fortsat bedring af markedsvilkårene for Satairs markeder, og det kan aflæses på såvel omsætning som resultat. Der er i regnskabsårets første tre måneder realiseret en vækst i omsætningen på 18 pct. til 311 mio. kr. i forhold til samme periode året før, mens væksten målt i dollar har været på hele 28 pct. til 51,1 mio. dollars. En væsentlig del af fremgangen i salget skyldes dog det tilkøbte engelske selskab Lentern, som bidrog med ca. 36 mio. kr. i første kvartal. Koncernens samlede bruttoavancen er som ventet forbedret til 20,5 pct. fra 17,5 pct. året før som følge af et øget salg i OEM-divisionen med en højere avance. I forhold til fjerde kvartal 2003/04 er der dog tale om et fald på knap 2 pct. point. Overskuddet før skat og finansposter (EBIT) er øget med 3 mio. kr. til 12 mio. kr., mens Satairs andel af nettoresultatet er på 5,1 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året før. Der ventes uændret et overskud før skat på 30-35 mio. kr. i hele 2004/05. Omsætningen ventes at stige 10 pct., når der måles i dollar, mens der ventes en "lidt lavere vækst" i omsætningen målt i kroner. RB-Børsen

Sælgere er sure over nye takster

skat Danske Sælgere er sure over de nye kilometertakster, som Ligningsrådet fastsatte tirsdag. De dækker fortsat ikke medarbejdernes omkostninger ved at stille egen bil til rådighed for arbejdsgiveren, hævdes det. Ifølge sælgerne er taksterne for fradrag næste år 3,10 kroner for de første 20.000 km og 1,68 kroner for de resterende kørte kilometer. Danske Sælgere har regnet ud, at hvis taksterne skal dække omkostningerne, skulle de i stedet være på henholdsvis 3,35 og 2,37 kroner. De har påpeget over for Ligningsrådet, at de nye takster langtfra kompenserer for de stigende bilpriser, værditab og brændstofpriser. Landsformand i Danske Sælgere, Jens Neustrup Simonsen, siger, at Ligningsrådets vurdering af værditabet på bilen er alt for lavt. En tredjedel af organisationens 28.000 medlemmer stiller egen bil til rådighed for arbejdsgiveren, og de betaler ifølge sælgernes egne beregninger årligt 15.000 kroner op af egen lomme - eller tilsammen 135 millioner kroner - for den fornøjelse. /ritzau/

..

Læs også