Satsning på halvledere

Nordea Invest IT har en portefølje sammensat af omkring 30 aktier udelukkende inden for teknologi. Med den forholdsvis smalle portefølje er afdelingen relativt aggressivt lagt an med klare 'bets' både på branche- og enkeltaktie-niveau.

Portfolio manager Thøger Svendsen fortæller, at afdelingen gennem hele året har været overvægtet inden for halvlederbranchen. Herunder har afdelingens fokus især været på leverandører af udstyr til halvlederproducenterne, som f.eks. Kla Tencor, som Thøger Svendsen vurderer, er mindre følsomme over for teknologiskift og konjunkturudsving. Modsat har hardwareaktier været undervægtet, selvom specielt Dell Inc. med en aktuel vægt på 6,1 pct. er pænt overvægtet i forhold til benchmark. Thøger Svendsen betragter generelt teknologi-aktierne som højt prissat på nuværende tidspunkt og vurderer, at visse selskaber kan skuffe markedet. Blandt de rene internetaktier har Yahoo haft en imponerende kursudvikling med stigning på 70 pct. i år, og Google har efter børsnoteringen gjort investorernes skepsis til skamme. Yahoo er afdelingens tredjestørste position, mens Google ikke indgår. Thøger Svendsen forventer, at Google kan komme under pres som følge af Microsofts lancering af en ny søgemaskine. Han forventer et fortsat nervøst marked.

BRANCHENYT
Læs også