ATP - investor og vagthund

Er ATP en investor, der handler på rent forretningsmæssige vilkår, eller har den store pensionsfond også en samfundsmæssig rolle at spille? Tre eksperter giver deres bud på et svar.

Påstand 1: ATP er en professionel investor, der alene skal sørge for at få størst muligt afkast ud af sine investeringer.

Påstand 2: ATP er en institutionel investor, som har en klar samfundsmæssig rolle i kraft af sin størrelse og i kraft af sin kundekreds. En rolle, der betyder, at ATP også skal tage samfundsmæssige hensyn, når man administrerer sine investeringer...

BRANCHENYT
Læs også