Stor forskel på domme over advokater

Der kan være stor forskel på, hvordan advokater behandles af retssystemet, når de har overtrådt straffeloven. Det viser et par domme, som Østre Landsret har afsagt inden for den seneste uge.

Mens en 53-årig advokat kan fortsætte i sit erhverv, selv om han medvirkede til Bjørn Stiedls selskabstømning for godt 16 millioner kroner - så frakendes en anden jurist, der "kun" har begået underslæb for næsten 150.000 kroner, retten til at være advokat i tre år.

Den 53-årige var statist i Bjørn Stiedls storstilede selskabstømning, men Østre Landsret har nedsat sanktionen væsentligt. Byretten landede på ubetinget fængsel i to år og seks måneder, mens landsretten finder, at et år og seks måneder er mere passende. Samtidig gøres straffen betinget - og oven i slipper den dømte altså for at blive frakendt retten til at være advokat...

BRANCHENYT
Læs også