Japan er vågnet

Danske porteføljeforvaltere er usikre på den fremtidige udvikling.

Med stigning i aktiekurserne på 25 pct. (MSCI Japan) i de seneste 12 måneder frem til udgangen af januar 2004 indikerer aktiemarkedet klart, at en bedring af situationen i Japan forventes. Endnu er der kun svage konkrete tegn på, at væksten er ved at indfinde sig, men drevet af eksportselskabernes gode afsætningsvilkår til det øvrige Fjernøsten samt stor fokus på fastholdelse af yen/dollar forholdet forbedres vækstmulighederne.

Ser man imidlertid på forventningerne blandt porteføljeforvalterne af investeringsforeningernes Japan-afdelinger, tegner der sig et broget billede. Det giver et klart signal om, at der er stor usikkerhed om den fremtidige udvikling. Frem for alt virker problematikken vedrørende deflationen og uvisheden om omfanget af bankernes dårlige lån som en dæmper på optimismen. Imidlertid er mange japanske aktier prissat på et meget lavt niveau, så et betydeligt kurspotentiale findes, hvis økonomien for alvor viser fremgang...

Læs også