Høje priser udhuler BNP

Prisniveauet i Danmark ligger 18 pct. over gennemsnittet i OECD, og det udhuler købekraften.

Det er ikke kun EU, der undersøger pengenes virkelige værdi, som omtalt på forsiden. Også OECD har i denne måned opgjort, hvad de vestlige landes bruttonationalproduktion er værd, når man måler købekraften af den. Og her medfører et højt prisniveau i Danmark, at vi alligevel ikke er verdens fjerderigeste land, målt på bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger.

Vores høje prisniveau, der ligger 18 pct. over OECD-landenes gennemsnit, udhuler nemlig købekraften. Så når der tages hensyn til, hvor mange varer, der kan købes for vores BNP, ryger vi ned på en delt 6-8 plads på listen over verdens rigeste lande pr. indbygger...

BRANCHENYT
Læs også