Kort nyt fra EU

Kommissionens retningslinier for horisontale fusioner Kommissionens retningslinier for horisontale fusioner - fusioner mellem aktuelle/potentielle konkurrenter på samme marked - er netop blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Det fremgår heraf, at fusioner mellem konkurrenter kan forventes at opnå en godkendelse, hvis parternes samlede markedsandel ikke overstiger 25 pct. inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf.

Ifølge retningslinierne er der hovedsageligt to måder, hvorpå fusioner mellem konkurrenter vil kunne hindre en effektiv konkurrence: (i) fusionen kan medvirke til at fjerne et konkurrencemæssigt pres på en eller flere virksomheder, som dermed får større markedsmagt, og (ii) fusionen kan ændre den konkurrencemæssige situation på markedet med den sandsynlige virkning, at virksomhederne i større omfang vil koordinere deres adfærd til skade for konkurrencen på markedet...

Læs også