Landsretsdom siger god for høje fjernvarmepriser

Fjernvarmeforbrugerne i Århus og en række andre byer må vinke farvel til checks i størrelsesordenen 5000 kr., efter Elsam torsdag tabte en sag, som selskabet havde anlagt mod Skatteministeriet. Dommen slår nemlig fast, at det var helt i orden, at fjernvarmepriserne i Århus, Randers, Aalborg, Odense og Esbjerg i 1998 med et slag steg med omkring 25 pct. Dermed får Elsam ikke de 6,7 mio. kr., som selskabet havde krævet på århusianernes vegne.

Striden mellem Skatteministeriet og Elsam begyndte i 1998, da daværende skatteminister Ole Stavad (S) med et cirkulære ville rette op på, at forbrugernes fjernvarmepriser havde været for lave, fordi kraftvarmeværkerne i en årrække angiveligt havde betalt for lidt i brændselsafgifter.

Cirkulæret betød alene for Århus' vedkommende en ekstra regning på 200 mio. kr. om året eller i gennemsnit 1500 kr. pr. år pr. husstand. Elsam og Århus Kommune mente, at cirkulæret var ulovligt, og derfor blev der lagt sag an med det formål at få forbrugernes fjernvarmepriser ned igen...

BRANCHENYT
Læs også