I hælene på benchmark

I LIGHED med EGNS-Invests øvrige afdelinger er investeringsstrategien for afdeling Danmark over det seneste år blevet ændret, så porteføljen nu i højere grad end tidligere skygger benchmark.

Størrelsen af positionerne i de enkelte aktier afviger maksimalt 1 pct.-point fra vægten i det anvendte benchmark, KAX-Cap, hvilket samtidig har spredt porteføljen til de nuværende ca. 65 positioner, forklarer aktiechef Janne Kjær, som er i spidsen for afdelingen. Aktuelt har Janne Kjær valgt at overvægte bl.a. Novo Nordisk, Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk. For A.P. Møller-aktiens vedkommende er køb foretaget oven på de store kursfald i den seneste tid, som Janne Kjær vurderer, har gjort aktien attraktiv. Hun argumenterer, at selskabets eksponering mod Kina inden for containerfarten primært er rettet mod eksporten af færdigbearbejdede varer, hvorfor de øgede kapitaldækningskrav til investeringsprojekter, der involverer stål, aluminium og byggeri, ikke ventes at få væsentlig negativ effekt. Desuden påvirker styrkelsen af US-dollaren og den høje oliepris positivt. Novo Nordisk er overvægtet som følge af gode forventninger til Novo Seven produktet.

Læs også