25 pct. fremgang

Øget indtjening i pengeinstitutter

PENGE Banker og sparekasser fik et kanonresultat i årets første halvdeL. 25 pct. bedre resultat før skat gav knap 17 mia. kr. i kassen. Omkring halvdelen af mer-indtjeningen i 1. halvår kan sektoren tilskrive kursgevinster på værdipapirer og valuta. Ifølge Finanstilsynets opgørelse steg nettorenteindtægter med 5,8 pct til knap 18,5 mia. kr. De udskældte gebyrer gav en vækst på 6,7 pct. til 8,7 mia. kr. Personaleomkostningerne, som pengeinstitutterne også har haft stærkt fokus på de senere år, er vokset med 4 pct. og udgør i 1. halvår 2005 16,7 mia. kr. Kunderne har lånt som aldrig før i deres bank eller sparekasse. De samlede udlån steg med 21,6 pct. til i alt 1.240 mia. kr. un

Læs også