Aktionærer tjener på afvikling

Gradvis afvikling af FLS-selskaber en fordel for aktionærerne.


FLS er i fuld gang med at skille sig af med Aalborg Portland og Unicon for at kunne koncentrere sig om sine kerneområder.

I lyset af det tilbud, som FLS har fået fra et konsortium under ledelse af Jan Bonde Nielsen kan det tolkes, som om FLS-ledelsen selv vil gennemføre det, som kunne være konsortiets intention, nemlig at skabe merværdi ved at opsplitte og afhænde FLS Industries Gruppens virksomheder...

Læs også