Universet er begrænset

DANSKE INVEST Euro Stocks 50 har afgrænset sit investeringsunivers til Dow Jones EUROStoxx50, de 50 største selskaber i Euroland, altså Europa eksklusive Storbritannien, Schweiz og Sverige.

Universet udgør ca. 40 pct. af MSCI Europe. I forhold til bredere europæiske porteføljer betyder det på sektorniveau lidt færre farma- og finans-aktier og lidt flere teknologi-aktier, ligesom begrænsningen til euro giver en større valutamæssig stabilitet. I porteføljen har man fravalgt ca. 15 af universets 50 aktier, og generelt har man overvægtet de samme aktier og sektorer, der er valgt til de bredere europæiske og globale porteføljer, som rådgiveren Danske Capital i øvrigt er rådgiver for. Grundlæggende anvender Danske Capital de samme makroøkonomiske forudsætninger og samme temaer for alle porteføljer. Senior portfolio manager Asger Lund Nielsen forklarer, at europæiske aktier netop er ét af de områder, man har valgt at fokusere på i Danske Capital, idet flere andre områder for nylig er blevet outsourcet. Afdelingen Euro Stocks 50 har i 2003 haft et afkast på 16,65 pct. mod 18,77 pct. for benchmark, Dow Jones Euro STOXX 50. Afvigelsen forklares grundlæggende af porteføljens fokus mod kvalitetsaktier i selskaber med god indtjening og solid balance, hvor investorerne efter markedets vending først kastede sig over højrisikoaktier, som var faldet mest de seneste tre år.

Læs også