Forandring fryder - eller hvad?

Nogle kommuner skal i den kommende tid lægges sammen med naboerne, andre skal indgå i nye former for samarbejde, og alle skal påtage sig nye ansvarsområder med nye opgaver.

Det indbefatter alt sammen forandring - og meget af den.

I forbindelse med disse forandringer vil meget af det, de kommunale medarbejdere tidligere betragtede som indlysende, selvfølgeligt og naturligt ikke længere kunne tages for givet...

BRANCHENYT
Læs også