EU blev større - verden mindre

Knapt havde det østtyske folk hamret sig igennem Berlin-muren i oktober 1989, før den første bølge af øst- og centraleuropæiske iværksættere åbnede nye virksomheder - godt hjulpet på vej af vakse investorer fra Vesten. Med den politiske frihed fulgte øjeblikkeligt frihed på de økonomiske og de erhvervsmæssige områder, og de tunge, kvælende femårs-planer blev erstattet af markedskræfter og privat initiativ.

Den imponerende økonomiske vækst, som de nye demokratier har oplevet i de seneste mange år, er en afgørende forudsætning for, at vi den 1. maj i år - 15 år efter Jerntæppets dramatiske fald - kunne glæde os over at se Den Europæiske Union udvidet med ti nye medlemslande, hvoraf otte tidligere tilhørte den kommunistiske Sovjet-blok i Europa - nemlig Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Slovenien.

De nye EU medlemmer har alle for længst indført demokratiske forfatninger og med stor succes omstillet planøkonomien til markedsøkonomi, men trods den imponerende økonomiske vækst er der stadig et godt stykke vej, før de når op på et velstandsniveau, der kan tåle sammenligning med for eksempel det danske...

Læs også