Klagestorm over bankerne

Aldrig nogensinde har danskerne været så utilfredse med deres pengeinstitut. Bankernes organisation er ikke bekymret.

Tegning: Thorgerd Broni Jensen Tegning: Thorgerd Broni Jensen

Danskerne løber stormløb mod Pengeinstitutankenævnet. Mere end 1.250 klager over pengeinstitutter er det blevet til i år. Niveauet har aldrig tidligere været så højt, og klagerne vælter fortsat ind ad døren. Skønt Pengeinstitutankenævnet i foråret blev udvidet med både flere sagsbehandlere og en ekstra næstformand, har nævnet ingen jordisk chance for at hamle op med niveauet for klager. Ved indgangen til 2009 havde ankenævnet 249 sager liggende fra i fjor. I år har ankenævnet foreløbig behandlet 291 sager.

»Vi har fået over 1.250 sager ind og venter at nå op på 1.300 inden årets udgang. Det er primært rådgivningssager, der fylder - heraf nogle større klumper med ensartede problemer,« siger sekretariatschef og daglig leder af Pengeinstitutankenævnet Henrik Davidsen.

Svære produkter

..

BRANCHENYT
Læs også