Klapjagt udløser store ekstra skatteregninger

50 internationale koncerner har ifølge skattemyndighederne forsøgt at kanalisere over en halv mia. kr. ud af Danmark for at slippe billigere i skat.

En klapjagt på multinationale koncerners forretninger med sig selv - såkaldt transfer pricing - har resulteret i, at 50 selskaber har fået opjusteret det beløb, som de skal betale skat af i Danmark, med 665 mio. kr.

Koncernerne har simpelthen solgt varer eller ydelser urealistisk billigt mellem egne selskaber i forskellige lande for at kanalisere overskuddet derhen, hvor skatten er lavest...

Læs også