Ny lån dræner markedet for boliger

Afdragsfrie lån bevirker, at pludseligt opståede kriser ikke automatisk udløser et tvangssalg.

De afdragsfrie lån dræner markedet for boliger til salg.

Og det er grundlæggende et sundhedstegn, idet det er pludseligt opståede krisesituationer som f.eks. skilsmisse og død, der ikke længere pr. automatik udløser et tvangssalg...

BRANCHENYT
Læs også